Du er her: 

Retningslinjer til pårørende

i forbindelse med bisættelser og begravelser fra Snesere Kirke set i lyset af Coronavirus-situationen.

Bisættelser/begravelser kan finde sted under iagttagelse af nedenstående retningslinjer:

Kirketjenerens arbejde ligger forud for og efter den kirkelige handling.
Organist og sanger indfinder sig ved højtidelighedens start, dvs når det inviterede følge har sat sig, og de forlader kirken før alle andre. Dette medfører, at der ikke spilles orgelmusik, når/hvis kisten bæres ud.

Ved bisættelser/begravelser skal medbragte blomster lægges midt på kirkens gang ud for ens egen siddeplads.

* Før bisættelsen/begravelsen:

Der kan maximalt deltage 30 personer.
Personerne inviteres af den eller de nærmeste pårørende.
Ved en eventuel dødsannonce for afdøde bedes det anført, at kun inviterede gæster får adgang til kirken.

Senest dagen før bisættelsen/begravelsen lægges en gæsteliste med navnene, samt et sangark i kirkens postkasse på parkeringspladsen ved kapellet.

* På dagen for bisættelsen/begravelsen:

Graveren lægger gæstelisten i våbenhuset, og her afkrydser gæsterne sig ved ankomst. Når det til kirken indberettede deltagerantal er nået, låses døren til kirken.

* Placering i kirken:

OBS! Der må kun sidde én person på hver kirkebænk. Der ligger et sangark, hvor man skal sidde.

De 3 øverste bænke i hver side er forbeholdt dem, der skal bære kisten ud af kirken.

OBS! Det anbefales, at familien på forhånd tildeler de inviterede præcis den bænk, de kan sidde på.

* Efter at højtideligheden er færdig, skal følgende retningslinjer følges nøje, så følget kan forlade kirken således:

*Kisten:

(Vær opmærksom på, at kisten, i fald den bæres ud, forlader kirken EFTER, at gæsterne er gået ud)

De, som sidder ved midtergangen i højre side set nedefra, forlader kirken først.
Derefter følger de, som sidder ved midtergangen i venstre side.
Så forlader de, som sidder ved væggen i højre side set nede fra kirken, hvorefter de, som sidder ved væggen i venstre side, følger efter.

Kisten kan kun bæres ud, hvis 6 familiemedlemmer, der bor under samme tag eller på anden måde har daglig fysisk kontakt, kan bære den.

Hvis andre forhold gør sig gældende, efterlades kisten i kirkerummet. Bedemanden sørger for, at kisten kommer ud af kirken.

Del dette: