Menighedsråd

Menighedsrådsformand Hans-Ole Peter Nielsen
Mail/tlf. hopn@me.com / 22  41  97  42

Næstformand og Kasserer Mie Thorslund
Mail/tlf. miejens@os.dk / 40  61  99  61

Kirkeværge Jørgen Kappel
Mail/tlf. xxxxxxxx@dlgpost.dk / xx  xx  xx  xx

Sekretær Erling Johansson
Mail/tlf. erling.johansson@mail.dk / 55 96 52 80

Kontaktperson Jette Thorndal Nielsen
Mail/tlf. xxxxxxxxxxx@outlook.dk / 27 15 70 81

Bygningskyndig Klaus Østerby Madsen
Mail/tlf. xxxxxxxxxxxxx@hotmail.com / xx  xx  xx  xx

Janette Weng
Mail/tlf. janettekweng@gmail.com / 25  32  32  25